Dividende

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2022

Adunarea generală a acționarilor Lion Capital din 27 aprilie 2023 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

Hotărârile AGOA din 27 aprilie 2023 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2021

În conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din 28 aprilie 2022, SIF Banat-Crișana începe plata dividendelor aferente anului 2021:

Valoarea brută a dividendului este de 0,0600 lei per acțiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege sau alte reglementări specifice. Comisioanele aferente plății se suportă de acționari din valoarea dividendului net

Plata dividendelor începe în 28 iulie 2022 („Data plății”) și se va face prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) și a Agentului de Plată – Banca Transilvania

Acționarii îndreptățiți să primească valoarea dividendului menționată mai sus sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de 12 iulie 2022 („Data de înregistrare”). Ex-Date este 11 iulie 2022

În cazul acționarilor decedați, dividendele se vor plăti la solicitarea unuia dintre succesori, numai după efectuarea de către Depozitarul Central a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor

Plata dividendelor aferente anului 2021 este supusă termenului general de prescripție. Astfel, acționarii pot solicita plata acestor dividende doar într-un termen de trei ani calculați de la Data Plății, respectiv până la data de 28 iulie 2025.

Mai multe informații referitoare la modalitățile și termenele de plată a dividendelor sunt disponibile în raportul curent publicat în secțiunea Informații pentru investitori › Raportare continuă › 2022

Documente și linkuri utile

Depozitarul Central S.A. București | Lista unităților Banca Transilvania

 
Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2021

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 28 aprilie 2022 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 387.001.105 lei, pe următoarele destinații:
– Dividende 30.450.603 lei, reprezentând 0,0600 lei brut pentru o acțiune.
AGOA a aprobat data de 28 iulie 2022 ca dată a plății dividendelor și data de 12 iulie 2022 ca dată de înregistrare (11 iulie 2022 ca ex date).
Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
– Alte rezerve 356.550.502 lei

Hotărârile AGOA din 28 aprilie 2022 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

 
Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2020

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2021 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

Hotărârile AGOA din 26 aprilie 2021 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2019

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 27 aprilie 2020 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Hotărârile AGOA și AGEA din 27 aprilie 2020 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2018

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 22 aprilie 2019 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Hotărârile AGOA din 22 aprilie 2019 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2017

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2018 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 la Alte rezerve, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Hotărârea AGOA din 26 aprilie 2018 poate fi consultată integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2016

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 20 aprilie 2017 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare.

Hotărârea AGOA din 20 aprilie 2017 poate fi consultată integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2015

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2016 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 la rezultatul reportat.

Hotărârile AGOA din 26 aprilie 2016 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Sistare temporară a plății dividendelor

În perioada 25 decembrie 2015 – 15 ianuarie 2016 se sistează temporar plata dividendelor, având în vedere desfășurarea procesului de inventariere a patrimoniului societății, în conformitate cu prevederile legale.
Informații suplimentare se pot obține de la biroul Relații cu Investitorii, telefon 0257 304 438, fax 0257 250 165, email comunicare@sif1.ro

Plata dividendelor pentru exercițiul financiar 2014

Urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 29 aprilie 2015, Societatea anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 începând cu data de 4 septembrie 2015 („Data plății”), prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”), al Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru („Participanți”) și al Băncii Transilvania – agentul de plată selectat.

Dividendul brut este de 0,1 lei pentru o acțiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege sau alte reglementări specifice.

Plata dividendelor se va realiza către acționarii SIF Banat-Crișana  înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de 14 august 2015 („Data de înregistrare”) aprobată de adunarea generală a acționarilor. Ex date: 13 august 2015.

Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Dreptul la încasarea dividendelor se prescrie în termen de trei ani de la data începerii plății acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

 
Documente și linkuri utile

Depozitarul Central S.A. București | Lista unităților Banca Transilvania

Istoricul dividendelor distribuite de SIF Banat-Crișana
Exercițiul financiarData aprobăriiData de înregistrareEx dateData plățiiValoare dividend brut / acțiune 
202128.04.202212.07.202211.07.202228.07.20220,0600 lei
201429.04.201514.08.201513.08.201504.09.20150,1000 lei
201126.04.201218.05.2012  0,1000 lei
201028.04.201116.05.2011  0,1030 lei
200930.04.201018.05.2010  0,0500 lei
200825.04.200914.05.2009  0,0300 lei
200724.04.200814.05.2008  0,0700 lei
200628.04.200716.05.2007  0,0600 lei
200529.04.200616.05.2006  0,0500 lei
200423.04.200510.05.2005  0,0500 lei
200324.04.200403.05.2004  0,0480 lei
200229.03.200315.04.2003  0,0400 lei
200130.03.200208.02.2002*  0,0330 lei
200031.03.200107.02.2001*  0,0240 lei
199931.03.200018.02.2000*  0,0130 lei
199820.03.199926.02.1999*  0,0120 lei
199729.03.199821.03.1998*  0,0114 lei

Notă: * data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor; conform reglementărilor legale în vigoare în acel moment dădea drept de participare și vot în AGA și drept la dividend