Dividende

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2020

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2021 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

Hotărârile AGOA din 26 aprilie 2021 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2019

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 27 aprilie 2020 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Hotărârile AGOA și AGEA din 27 aprilie 2020 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2018

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 22 aprilie 2019 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Hotărârile AGOA din 22 aprilie 2019 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2017

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2018 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 la Alte rezerve, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Hotărârea AGOA din 26 aprilie 2018 poate fi consultată integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2016

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 20 aprilie 2017 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare.

Hotărârea AGOA din 20 aprilie 2017 poate fi consultată integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2015

Adunarea generală a acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2016 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 la rezultatul reportat.

Hotărârile AGOA din 26 aprilie 2016 pot fi consultate integral în secțiunea Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor.

Sistare temporară a plății dividendelor

În perioada 25 decembrie 2015 – 15 ianuarie 2016 se sistează temporar plata dividendelor, având în vedere desfășurarea procesului de inventariere a patrimoniului societății, în conformitate cu prevederile legale.
Informații suplimentare se pot obține de la biroul Relații cu Investitorii, telefon 0257 304 438, fax 0257 250 165, email comunicare@sif1.ro

Plata dividendelor pentru exercițiul financiar 2014

Urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 29 aprilie 2015, Societatea anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014 începând cu data de 4 septembrie 2015 („Data plății”), prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”), al Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru („Participanți”) și al Băncii Transilvania – agentul de plată selectat.

Dividendul brut este de 0,1 lei pentru o acțiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege sau alte reglementări specifice.

Plata dividendelor se va realiza către acționarii SIF Banat-Crișana  înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de 14 august 2015 („Data de înregistrare”) aprobată de adunarea generală a acționarilor. Ex date: 13 august 2015.

Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Dreptul la încasarea dividendelor se prescrie în termen de trei ani de la data începerii plății acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Documente și linkuri utile

Depozitarul Central S.A. București | Lista unităților Banca Transilvania

Istoricul dividendelor distribuite de SIF Banat-Crișana
Exercițiul financiar Data aprobării Data de înregistrare Valoare dividend brut / acțiune 
2014 29.04.2015 14.08.2015 0,1000 lei
2011 26.04.2012 18.05.2012 0,1000 lei
2010 28.04.2011 16.05.2011 0,1030 lei
2009 30.04.2010 18.05.2010 0,0500 lei
2008 25.04.2009 14.05.2009 0,0300 lei
2007 24.04.2008 14.05.2008 0,0700 lei
2006 28.04.2007 16.05.2007 0,0600 lei
2005 29.04.2006 16.05.2006 0,0500 lei
2004 23.04.2005 10.05.2005 0,0500 lei
2003 24.04.2004 03.05.2004 0,0480 lei
2002 29.03.2003 15.04.2003 0,0400 lei
2001 30.03.2002 08.02.2002* 0,0330 lei
2000 31.03.2001 07.02.2001* 0,0240 lei
1999 31.03.2000 18.02.2000* 0,0130 lei
1998 20.03.1999 26.02.1999* 0,0120 lei
1997 29.03.1998 21.03.1998* 0,0114 lei

Notă: * data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor; conform reglementarilor legale în vigoare în acel moment dădea drept de participare și vot în AGA și drept la dividend