Registrul acționarilor

Evidența acțiunilor și acționarilor SIF Banat-Crișana este ținută SC Depozitarul Central S.A. București.

Acționarii SIF Banat-Crișana trebuie să se adreseze Depozitarului Central în cazurile în care le sunt necesare următoarele servicii:

eliberare de extras de cont și listă de coduri confidențiale;
eliberare istoric de cont și sumar al pozițiilor de cont;
modificarea datelor de identificare (modificare nume/denumire, adresă);
efectuarea transferurilor directe pentru cauză de moarte (moșteniri);
efectuarea transferurilor directe între rude sau afini.

Solicitările trebuie adresate direct Depozitarului Central, cu sediul în București,  Bd. Carol I nr 34 – 36, sector 2, cod poștal 020922 sau, în unele cazuri, Participanților (societăți de servicii de investiții financiare, bănci custode) care efectuează astfel de servicii.

Lista Participanților și a serviciilor pe care aceștia le pot efectua sunt disponibile pe site-ul Depozitarului Central: www.roclear.ro.