Registrul acționarilor

Evidența acțiunilor și acționarilor Lion Capital este ținută SC Depozitarul Central S.A. București.

Acționarii Lion Capital trebuie să se adreseze Depozitarului Central în cazurile în care le sunt necesare următoarele servicii:

eliberare de extras de cont și listă de coduri confidențiale;
eliberare istoric de cont și sumar al pozițiilor de cont;
modificarea datelor de identificare (modificare nume/denumire, adresă);
efectuarea transferurilor directe pentru cauză de moarte (moșteniri);
efectuarea transferurilor directe între rude sau afini.

Solicitările trebuie adresate direct Depozitarului Central, cu sediul în București,  Bd. Carol I nr 34 – 36, sector 2, cod poștal 020922 sau, în unele cazuri, Participanților (societăți de servicii de investiții financiare, bănci custode) care efectuează astfel de servicii.

Lista Participanților și a serviciilor pe care aceștia le pot efectua sunt disponibile pe site-ul Depozitarului Central: www.roclear.ro.