2014

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor din 14/15 aprilie 2014

La data de 27 martie 2014, data de referință pentru AGA din 14/15 aprilie 2014, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 24.998.943.

Candidatură depusă până în data de 13 martie 2014 (data limită de depunere menționată în Convocator)

Prenume, nume Localitate de domiciliu Calificare profesională
Najib El Lakis București economist
Proceduri și documente AGOA
Vot electronic

Formularul de buletin de vot electronic