2015

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor din 8/9 iunie 2015
Materiale informative
Proceduri și documente AGOA
Alte informații

La data de 26 mai 2015, data de referință pentru AGA din 8/9 iunie 2015, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 101.354.493.

 

Adunarea generală ordinară a acționarilor din 28/29 aprilie 2015
Materiale informative
Proceduri și documente AGOA

Lista candidaților pentru posturile vacante de administratori, la 25 martie 2015:

Numele și prenumele candidatului Localitatea
de domiciliu 
Calificare
profesională
Propus de Cazier fiscal Cazier judiciar
1 AVRĂMOIU Octavian București jurist acționar nu există mențiuni nu există mențiuni
2 WEILER Dan București economist acționar nu există mențiuni nu există mențiuni
3 BOBIRCĂ Ana Barbara București economist acționar nu există mențiuni nu există mențiuni
4 CIUCIOI Ionel-Marian București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
Alte informații

La data de 10 aprilie 2015, data de referință pentru AGA din 28/29 aprilie 2015, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 101.354.493.

.
.

Adunarea generală ordinară a acționarilor din 2/3 martie 2015
Proceduri și documente AGOA
Alte informații
  • Decizii ASF
  • Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate
  • La data de 2 februarie 2015, data de referință pentru AGA din 2/3 martie 2015, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268 din care sunt suspendate 101.354.493.

.
.