2016

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2016

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 10 (11) octombrie 2016

Materiale informative pentru AGEA

Procedură și documente

Alte informații

La data de 23 septembrie 2016, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din 10 (11) octombrie 2016, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 49.741.993 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform Deciziei ASF nr. 1936/05.10.2016;
• 30.849.268 de acțiuni deținute de societate în urma programului de răscumpărare aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Adunarea generală ordinară și
Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 29/30 august 2016

Materiale informative pentru AGOA

Materiale informative pentru AGEA

Procedură și documente

Alte informații

La data de 16 august 2016, data de referință pentru adunările generale ale acționarilor din 29/30 august 2016, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 49.741.993.

Adunarea generală ordinară și
Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 25 (26) aprilie 2016

Materiale informative pentru AGOA

Materiale informative pentru AGEA

Procedură și documente

Lista candidaților pentru postul vacant de administrator, la 21 martie 2016:

Numele și prenumele candidatului Localitatea
de domiciliu 
Calificare
profesională
Propus de Cazier fiscal Cazier judiciar
1 CIUCIOI Ionel București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni

Alte informații

La data de 8 aprilie 2016, data de referință pentru adunările generale ale acționarilor din 25/26 aprilie 2016, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni. Totalul drepturilor de vot este de 548.849.268, din care sunt suspendate 56.928.493.