2017

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor din 30 (31) august 2017

Materiale informative pentru AGOA

Procedură și documente

Alte informații

La data de 18 august 2017, data de referință pentru adunarea generală ordinară din 30 (31) august 2017, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 35.831.493 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform Deciziei ASF nr. 1230/30.08.2017;
• 30.849.268 de acțiuni deținute de societate în urma programului de răscumpărare aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

 

Adunarea generală ordinară
și Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 20 (21) aprilie 2017

Materiale informative pentru AGOA

Materiale informative pentru AGEA

Procedură și documente

Lista candidaților pentru posturile de administrator
care și-au depus candidatura până în 17 martie 2017, ora 16.00, termenul limită menționat în Convocator:

Numele și prenumele candidatului Localitatea
de domiciliu 
Calificarea
profesională
Propus de Cazier fiscal Cazier judiciar
1 Bogdan-Alexandru Drăgoi București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
2 Octavian Avrămoiu București jurist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
3 Ion Stancu București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
4 Dan Weiler București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
5 Ionel-Marian Ciucioi București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
6 Marcel Heinz Pfister Triesen – Liechtenstein economist acționar nu există mențiuni nu există mențiuni
7 Radu Răzvan Străuț Brad jurist acționar nu există mențiuni nu există mențiuni
8 Sorin Marica București economist acționar nu există mențiuni nu există mențiuni

Alte informații

La data de 3 aprilie 2017, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 20 (21) aprilie 2017, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 35.831.493 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform Deciziei ASF nr. 517/12.04.2017;
• 30.849.268 de acțiuni deținute de societate în urma programului de răscumpărare aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.