2018

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2018

Adunarea generală ordinară și
adunarea generală extraordinară a acționarilor din 26 (27) aprilie 2018

Materiale informative pentru AGOA

Materiale informative pentru AGEA

Lista candidaturilor pentru postul vacant de administrator:

Numele și prenumele candidatului Localitatea
de domiciliu 
Calificare
profesională
Propus de Cazier fiscal Cazier judiciar
1 Ionel-Marian CIUCIOI București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni

Procedură și documente

Alte informații

La data de 12 aprilie 2018, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 26 (27) aprilie 2018, SIF Banat-Crișana are un capital social de 52.000.000 lei, împărțit în 520.000.000 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.273.956 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziei ASF nr. 517 / 25.04.2018;
• 2.539.276 de acțiuni deținute de societate în urma programelor de răscumpărare derulate în 2016 și 2017 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.

 

Solicitare informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, contactați Compartimentul Relația cu Investitorii.