2019

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2019

Adunarea generală ordinară și
adunarea generală extraordinară a acționarilor din 20 (21) iunie 2019

Materiale informative pentru AGOA

Materiale informative pentru AGEA

Procedură și documente – actualizate în 03.06.2019

Alte informații

La data de 6 iunie 2019, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 20 (21) iunie 2019, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.400.941 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziilor ASF nr. 831, nr. 832, nr. 833 și nr. 834 din 19.06.2019;
• 89.656 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.

Adunarea generală ordinară și
adunarea generală extraordinară a acționarilor din 22 (23) aprilie 2019

Materiale informative pentru AGOA

Materiale informative pentru AGEA

Procedură și documente

Alte informații

La data de 9 aprilie 2019, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 22 (23) aprilie 2019, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.450.921 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziilor ASF nr. 560 și nr. 561 din 18.04.2019;
• 89.656 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.

Solicitare informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, contactați Compartimentul Relația cu Investitorii.