2020

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2020

Adunarea generală ordinară (AGOA)
și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 2 (3) noiembrie 2020

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 2 (3) noiembrie 2020

Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 2 (3) noiembrie 2020

Procedură și documente

Buletine de vot și împuterniciri speciale actualizate după completarea ordinii de zi AGEA

Alte informații

La data de 22 octombrie 2020, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 2 (3) noiembrie 2020, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990;
• 11.527.884 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 6 (7) iulie 2020

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 6 (7) iulie 2020

Procedură și documente pentru AGEA convocată pentru 6 (7) iulie 2020

Alte informații

La data de 23 iunie 2020, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din 6 (7) iulie 2020, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.400.920 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziei ASF nr. 767 din 1 iulie 2020;
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.

Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA)
ale acționarilor din 27 (28) aprilie 2020

Materiale informative pentru AGOA

Materiale informative pentru AGEA

Procedură și documente

Alte informații

La data de 13 aprilie 2020, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 27 (28) aprilie 2020, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.400.930 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziilor ASF nr. 522 și nr. 523 din 22 aprilie 2020;
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 10 (11) martie 2020

Materiale informative pentru AGEA

Procedură și documente

Alte informații

La data de 20 februarie 2020, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din 10 (11) martie 2020, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.400.930 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziilor ASF nr. 276, nr. 277,  nr. 278 și nr. 279 din 5 martie 2020;
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.

Solicitare informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, contactați Compartimentul Relația cu Investitorii.