2021

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2021

Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) din 26 (27) aprilie 2021

Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 26 (27) aprilie 2021
(publicate în 26 martie 2021 | 18:00)

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 26 (27) aprilie 2021
(publicate în 26 martie 2021 | 18:30)

Procedură și documente

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale
(publicate în 26 martie 2021 | 18:45)

Alte informații
(publicate în 23 aprilie 2021 | 14:00)

La data de 14 aprilie 2021, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)  din 26 (27) aprilie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 880.000 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990; 
• 11.731.720 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.

.

Adunarea generală ordinară (AGOA) din 6 (7) ianuarie 2021

Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 6 (7) ianuarie 2021

Procedură și documente

Formulare de buletine de vot și împuterniciri speciale actualizate în 15 decembrie 2020

Lista candidaților pentru posturile de administrator
care și-au depus candidatura până în 14 decembrie 2020, ora 16:00, termenul limită menționat în Convocator:

Numele și prenumele candidatului Localitatea de domiciliu  Calificarea profesională Propus de Cazier fiscal Cazier judiciar
1 Bogdan-Alexandru Drăgoi [accesează CV] București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
2 Radu-Răzvan Străuț [accesează CV] Brad jurist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
3 Ionel Marian Ciucioi [accesează CV] București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
4 Marcel Pfister [accesează CV] Triesen – Liechtenstein economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
5 Sorin Marica [accesează CV] București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni

Alte informații

La data de 18 decembrie 2020, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 6 (7) ianuarie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990; 
• 11.527.884 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.