2021

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 25 (26) noiembrie 2021

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 25 (26) noiembrie2021
(publicate în 25 octombrie 2021 | 15:50)

Procedură și documente

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale
(publicate în 25 octombrie 2021 | 16:00)

Alte informații
(publicate în 24 noiembrie 2021 | 16:00)

La data de 11 noiembrie 2021, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 25 (26) noiembrie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 8.792.307 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul ofertei publice de cumpărare autorizată de ASF prin Decizia nr. 1166/22.09.2021, derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990;
• 11.731.720 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 11 (12) octombrie 2021

Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 11 (12) octombrie 2021
(publicate în 10 septembrie 2021 | 14:00)

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 11 (12) octombrie 2021
(publicate în 10 septembrie 2021 | 14:00)

Procedură și documente

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale
(publicate în 10 septembrie 2021 | 14:00)

Alte informații
(publicate în 8 octombrie 2021 | 11:00)

La data de 27 septembrie 2021, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)  din 11 (12) octombrie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care 11.731.720 de acțiuni cu drept de vot suspendat în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 26 (27) aprilie 2021

Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 26 (27) aprilie 2021
(publicate în 26 martie 2021 | 18:00)

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 26 (27) aprilie 2021
(publicate în 26 martie 2021 | 18:30)

Procedură și documente

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale
(publicate în 26 martie 2021 | 18:45)

Alte informații
(publicate în 23 aprilie 2021 | 14:00)

La data de 14 aprilie 2021, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)  din 26 (27) aprilie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 880.000 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990; 
• 11.731.720 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.

.

Adunarea generală ordinară (AGOA) din 6 (7) ianuarie 2021

Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 6 (7) ianuarie 2021

Procedură și documente

Formulare de buletine de vot și împuterniciri speciale actualizate în 15 decembrie 2020

Lista candidaților pentru posturile de administrator
care și-au depus candidatura până în 14 decembrie 2020, ora 16:00, termenul limită menționat în Convocator:

Numele și prenumele candidatului Localitatea de domiciliu  Calificarea profesională Propus de Cazier fiscal Cazier judiciar
1 Bogdan-Alexandru Drăgoi [accesează CV] București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
2 Radu-Răzvan Străuț [accesează CV] Brad jurist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
3 Ionel Marian Ciucioi [accesează CV] București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
4 Marcel Pfister [accesează CV] Triesen – Liechtenstein economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni
5 Sorin Marica [accesează CV] București economist Consiliul de administrație nu există mențiuni nu există mențiuni

Alte informații

La data de 18 decembrie 2020, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) din 6 (7) ianuarie 2021, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.746.072,40 lei, împărțit în 517.460.724 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 2.918.361 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul programului de răscumpărare derulat în baza hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990; 
• 11.527.884 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.