2022

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2022

Adunarea Generală Ordinară (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din 28 (29) aprilie 2022

Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 28 (29) aprilie 2022
(publicate în 28 martie 2022 | 19:00)

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 28 (29) aprilie 2022
(publicate în 28 martie 2022 | 19:00)

Procedură și documente

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGOA din 28 (29) aprilie 2022
(publicate în 28 martie 2022 | 19:00)

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGEA din 28 (29) aprilie 2022
(publicate în 28 martie 2022 | 19:00)

Alte informații
(publicate în 27 aprilie 2022 | 16:00)

La data de 14 aprilie 2022, data de referință pentru adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)  din 28 (29) aprilie 2022, SIF Banat-Crișana are un capital social de 51.542.236,30 lei, împărțit în 515.422.363 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 7.912.307 acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul ofertei publice de cumpărare, autorizată de ASF prin Decizia nr. 1166/22.09.2021, derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990; 
• 11.731.720 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 272 alin. 1 lit. a din Legea nr. 126/2018, coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 3/2016, conform solicitării ASF.