2023

Adunări generale ale acționarilor în 2023

Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 27 (28) aprilie 2023

Materiale informative pentru AGOA convocată pentru 27 (28) aprilie 2023
(publicate în 27 martie 2023 | 19:00)

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 27 (28) aprilie 2023
(publicate în 27 martie 2023 | 18:00)

Procedură și documente

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGOA din 27 (28) aprilie 2023, actualizate după completarea ordinii de zi
(actualizate în 11 aprilie 2023 | 18:30)

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGEA din 27 (28) aprilie 2023
(publicate în 27 martie 2023 | 18:40)

Alte informații
(publicate în 26 aprilie 2023 | 16:00)

La data de 18 aprilie 2023, data de referință pentru adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 27 (28) aprilie 2023, Lion Capital are un capital social de 50.751.005,60 lei, împărțit în 507.510.056 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat 990.000 de acțiuni deținute de societate, achiziționate în cadrul ofertei publice de cumpărare autorizate de ASF prin Decizia nr. 123/08.02.2023, derulată în perioada 16 februarie – 1 martie 2023 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 23 (24) februarie 2023

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 23 (24) februarie 2023
(publicate în 23 ianuarie 2023 | 12:00)

Procedură și documente

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGEA din 23 (24) februarie 2023
(publicate în 23 ianuarie 2023 | 12:00)

Alte informații
(publicate în 23 februarie 2023 | 09:00)

La data de 10 februarie 2023, data de referință pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) din 23 (24) februarie 2023, SIF Banat-Crișana are un capital social de 50.751.005,60 lei, împărțit în 507.510.056 de acțiuni și un număr de 507.510.056 drepturi de vot.