2023

Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2023

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 23 (24) februarie 2023

Materiale informative pentru AGEA convocată pentru 23 (24) februarie 2023
(publicate în 23 ianuarie 2023 | 12:00)

Procedură și documente

Buletine de vot și formulare împuterniciri speciale pentru AGEA din 23 (24) februarie 2023
(publicate în 23 ianuarie 2023 | 12:00)