Calendar financiar

Calendarul financiar 2021

Rezultatele și situațiile financiare ale SIF Banat-Crișana sunt puse la dispoziția publicului conform calendarului de comunicare financiară agreat cu Bursa de Valori București, cu respectarea termenelor de raportare dispuse de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

Calendarul financiar pentru anul 2021 al SIF Banat-Crișana este întocmit în conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 92, Titlul II, Cap. VI, Secțiunea 2 din Codul Bursei de Valori București.

În cazul apariției unor modificări ale datelor menționate, cauzate de modificări legislative sau de altă natură, noile date propuse vor fi comunicate în timp util.

26 februarie 2021

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020

a doua jumătate a lunii aprilie 2021*

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2020 individuale și consolidate

  • *  după ce Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana va adopta o decizie referitoare la data de convocare a Adunării Generale a Acționarilor, va fi comunicată BVB și actualizat calendarul de comunicare financiară 
a doua jumătate a lunii aprilie 2021*

Prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare individuale și consolidate pentru anul 2020
(în termen de 24 de ore de la aprobarea AGA)

  • *  după ce Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana va adopta o decizie referitoare la data de convocare a Adunării Generale a Acționarilor, va fi comunicată BVB și actualizat calendarul de comunicare financiară 
14 mai 2021

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul I 2021

31 august 2021

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2021

30 septembrie 2021

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2021

12 noiembrie 2021

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul III 2021

vor fi comunicate ulterior

întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori, agenții de rating și alți specialiști de piață