2014

15 decembrie 2014
Comunicat: Sistare temporară a plății dividendelor

12 decembrie 2014
Raport curent: Hotărâri ale Consiliului de administrație

11 decembrie 2014
Comunicat de presă: SIF Banat-Crișana nu a tranzacționat niciodată, nu a deținut și nu deține acțiuni Globalworth

11 decembrie 2014
Raport curent: Decizii ASF

10 decembrie 2014
Raport curent: Informare a Consiliului de Administrație

9 decembrie 2014
Raport curent: Demisie administrator

8 decembrie 2014
Raport curent: Ancheta

5 decembrie 2014
Raport curent: Demisie administrator

25 noiembrie 2014
Raport curent: Litigiu

29 octombrie 2014
Raport curent: Avizare schimbare sediu sucursala București

29 octombrie 2014
Comunicat: Disponibilitate raport trimestrial la 30 septembrie 2014

3 octombrie 2014
Raport curent: Decizie ASF

26 septembrie 2014
Raport curent: Mutarea sediului sucursalei București

27 august 2014
Comunicat: Disponibilitate situații financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2013

8 august 2014
Raport curent: Decizie ASF

6 august 2014
Comunicat de presă: Raportul pentru semestrul I 2014 al SIF Banat-Crișana

30 iulie 2014
Comunicat de presă: SIF Banat-Crișana preia pachetul majoritar la Central Cluj-Napoca

10 iulie 2014
Raport curent: Decizie de neobiecțiune a Consiliului Concurenței

30 iunie 2014
Comunicat: Situații financiare separate la 31 decembrie 2013 întocmite în conformitate cu IFRS

23 mai 2014
Raport curent: Aviz ASF modificare componență conducere

20 mai 2014
Raport curent: Vânzare acțiuni SIF Muntenia SA

5 mai 2014
Comunicat: Raportul trimestrial la 31 martie 2014 al SIF Banat-Crișana

15 aprilie 2014
Raport curent: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din 15 aprilie 2014 

14 aprilie 2014
Raport curent: Neîntrunire cvorum AGOA la prima convocare

10 aprilie 2014
Raport curent: Încetare contract de cesiune drepturi și obligații încheiat cu SIF Moldova

9 aprilie 2014
Comunicat: Raportul anual al SIF Banat-Crișana pentru exercițiul financiar 2013

4 aprilie 2014
Raport curent: Litigiu

25 martie 2014
Raport curent: Tranzacție: achiziție certificate MINI LONG SIF4

19 martie 2014
Raport curent: Schimbări în conducerea companiei

7 martie 2014
Comunicat: Achiziție acțiuni SAI Muntenia Invest SA

26 februarie 2014
Comunicat: Publicare Convocator în Monitorul Oficial

21 februarie 2014
Comunicat: Propunerea de repartizare a profitului

21 februarie 2014
Raport curent: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana

17 februarie 2014
Comunicat: Situațiile financiare preliminate la 31 decembrie 2013

29 ianuarie 2014
Raport curent: Avizarea noului depozitar al SIF Banat-Crișana