2016

10 noiembrie 2016
Raport curent: Avizare modificări act constitutiv

7 noiembrie 2016
Comunicat de presă: Disponibilitate raport trimestrul 3 2016

11 octombrie 2016
Raport curent: Hotărârile AGEA din 11 octombrie 2016

10 octombrie 2016
Raport curent: Neîntrunire cvorum AGEA la prima convocare

30 august 2016
Raport curent: Convocare AGEA pentru 10 (11) octombrie 2016

30 august 2016
Raport curent: Hotărârea AGEA din 30 august 2016

30 august 2016
Raport curent: Hotărârea AGOA din 30 august 2016

30 august 2016
Comunicat de presă: Disponibilitate situații financiare consolidate 2015

29 august 2016
Raport curent: Neîntrunire cvorum AGOA și AGEA la prima convocare

29 august 2016
Notificare cu privire la rezultatele Ofertei Publice de Cumpărare

11 august 2016
Raport curent: Completare ordine de zi AGEA din 29 (30) august 2016

11 august 2016
Comunicat de presă: Disponibilitate raport semestrial

11 august 2016
Raport curent: Amendament la oferta publică de cumpărare | Anunțul privind amendarea ofertei

28 iulie 2016
Raport curent: Avizare administrator societate

28 iulie 2016
Anunț de ofertă publică de cumpărare
Document de ofertă publică de cumpărare
Decizia ASF nr. 1499/27.07.2016

25 iulie 2016
Raport curent: Convocare AGA Ordinară și Extraordinară

13 mai 2016
Comunicat de presă: Disponibilitate raport trimestrial la 31 martie 2016

26 aprilie 2016
Raport curent: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2016

25 aprilie 2016
Raport curent: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25 aprilie 2016

25 aprilie 2016
Raport curent: Neîntrunire cvorum AGOA la prima convocare

25 aprilie 2016
Comunicat de presă: Disponibilitatea raportului anual al SIF Banat-Crișana pentru exercițiul financiar 2015

21 aprilie 2016
Raport curent: Decizii ASF

5 aprilie 2016
Raport curent: Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor convocată 25/26 aprilie 2016

5 aprilie 2016
Raport curent: Punct de vedere ASF cu privire la pct. 2 și pct. 3 de pe ordinea de zi a AGEA convocată 25/26 aprilie 2016

1 aprilie 2016
Raport curent: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana convocată pentru data de 25/26 aprilie 2016

14 martie 2016
Comunicat: Propunerea Consiliului de administrație de repartizare a profitului

14 martie 2016
Raport curent: Convocare AGA Ordinară și Extraordinară

26 februarie 2016
Raport curent: Avizare conducere societate

19 februarie 2016
Raport curent: Avizare modificări Reglementări Interne

15 februarie 2016
Comunicat: Disponibilitate rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2015

8 ianuarie 2016
Raport curent: Stadiul conformării noul Cod de Guvernanță Corporativă al BVB