2012

21 decembrie 2012
Raport curent: Sistare temporară a plății dividendelor

3 decembrie 2012
Raport curent: Aviz CNVM

28 noiembrie 2012
Raport curent: Litigii

28 noiembrie 2012
Raport curent: Alegere vicepreședinte C.A.

26 octombrie 2012
Raport curent: Hotărâri ale C.A.

26 octombrie 2012
Disponibilitatea raportului trimestrial la 30 septembrie 2012

25 septembrie 2012
Situațiile financiare separate la 31 decembrie 2011

31 august 2012
Disponibilitatea situațiilor financiare consolidate pentru 2011

7 august 2012
Comunicat: Disponibilitatea raportului pentru semestrul l 2012

29 iunie 2012
Raport curent: Numire vicepreședinte CA

25 mai 2012
Comunicat de presă: Plata dividendelor pentru exercițiul financiar 2011

7 mai 2012
Comunicat: Disponibilitatea raportului trimestrial la 31 martie 2012

7 mai 2012
Comunicat de presă: SIF Banat-Crișana deține certificarea sistemului de management al securității informației

27 aprilie 2012
Raport curent: Hotărârea AGOA din 26 aprilie 2012

26 aprilie 2012
Raport curent: Neîntrunire cvorum AGOA din 25 aprilie 2012 (prima convocare)

24 aprilie 2012
Comunicat: Disponibilitate Raport anual 2011

24 aprilie 2012
Raport curent: Suspendare drepturi de vot

11 aprilie 2012
Raport curent: Depunere la ORC Arad Statut SIF Banat-Crișana actualizat

10 aprilie 2012
Raport curent: Exercitarea dreptului de opțiune de vânzare de acțiuni deținute la BCR

2 martie 2012
Raport curent: Convocarea AGOA pentru 25/26 aprilie 2012

2 martie 2012
Comunicat: Propunerea Consiliului de administrație pentru repartizarea profitului

2 martie 2012
Raport curent: Neîntrunire cvorum pentru AGEA SIF Banat-Crișana din 2 martie 2012

1 martie 2012
Raport curent: Neîntrunire cvorum pentru AGEA SIF Banat-Crişana din 1 martie 2012

29 februarie 2012
Comunicat: Suspendare drepturi de vot pentru AGEA SIF Banat-Crișana din 1/2 martie 2012

15 februarie 2012
Raport curent: Rezultatele financiare preliminate 2011

9 februarie 2012
Raport curent: Stingere litigii

9 februarie 2012
Raport curent: Litigii

6 februarie 2012
Raport curent: Exercitare drept de opțiune de aport de acţiuni la majorarea capitalului social al Erste Group Bank AG

27 ianuarie 2012
Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana