2013

20 decembrie 2013
Comunicat: Listarea la BVB a holdingului SIF IMOBILIARE

20 decembrie 2013
Comunicat: Sistare temporară a plății dividendelor

5 decembrie 2013
Raport curent: Litigiu

25 noiembrie 2013
Raport curent: Nou contract de depozitare

21 noiembrie 2013
Raport independent de asigurare limitată referitor la raportul curent din 18 iunie 2013

14 noiembrie 2013
Raport curent: Vânzare acțiuni Transilvania Construcții

7 noiembrie 2013
Raport curent: Avizare administrator provizoriu

25 octombrie 2013
Raport curent: Avizul ASF pentru mutarea sediului sucursalei București

25 octombrie 2013
Comunicat de presă: Disponibilitatea raportului trimestrial la 30 septembrie 2013 al SIF Banat-Crișana

24 octombrie 2013
Raport curent: Răspuns ASF

8 octombrie 2013
Raport curent: Decizie ASF

4 octombrie 2013
Raport curent: Hotărâre CA diminuare capital social

3 octombrie 2013
Raport curent: Hotărâre CA diminuare capital social

23 septembrie 2013
Raport curent: Litigiu

10 septembrie 2013
Raport curent: Informații referitoare la modalitatea de constituire a SIF IMOBILIARE PLC.
Prezentare SIF IMOBILIARE PLC (update)

30 august 2013
Raport curent: Încetare contract de muncă

28 august 2013
Comunicat de presă: Situații financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2012

23 august 2013
Raport curent: Cesiune acțiuni SAI Muntenia Invest către SIF Moldova

6 august 2013
Comunicat de presă: Raport administratori SIF Banat-Crișana pentru semestrul I 2013

30 iulie 2013
Raport curent: Începere mandat membru în Consiliul de administrație

26 iulie 2013
Raport curent: Completarea componenței Consiliului de administrație

26 iulie 2013
Raport curent: Mutarea sediului sucursalei București

18 iulie 2013
Comunicat: Referitor la achiziția acțiunilor ce conferă pozitia de control la SAI Muntenia Invest

17 iulie 2013
Raport curent: Avizare modificări Reglementări interne

8 iulie 2013
Raport curent: Aviz ASF privind modificarea actelor constitutive cu desființarea sucursalelor din Bistrița și Satu Mare

28 iunie 2013
Comunicat de presă: Situații financiare separate la 31 decembrie 2012 întocmite în conformitate cu IFRS

28 iunie 2013
Comunicat de presă: Înființare SIF IMOBILIARE LIMITED

28 iunie 2013
Raport curent: Adaptare Statut la prevederile legii pieței de capital

28 iunie 2013
Raport curent: Avizarea componenței consiliului de administrație

27 iunie 2013
Raport curent: Decizia Consiliului Concurenței privind tranzacția cu acțiuni SAI Muntenia Invest 

18 iunie 2013
Raport curent: Subscriere de obligațiuni SC Romenergo SA București

28 mai 2013
Raport curent: Desființarea sucursalelor SIF Banat-Crișana S.A. din municipiile Bistrița și Satu Mare

24 aprilie 2013
Raport curent: Completarea raportului curent privind hotărârea AGOA din 24 aprilie 2013

24 aprilie 2013
Raport curent: Hotărâri ale Consiliului de administrație din data de 24 aprilie 2013

24 aprilie 2013
Raport curent: Hotărârea AGOA SIF Banat-Crișana din 24 aprilie 2013

24 aprilie 2013
Comunicat: Raportul trimestrial la 31 martie 2013 al SIF Banat-Crișana

23 aprilie 2013
Raport curent: Neîntrunire cvorum AGOA la prima convocare

22 aprilie 2013
Raport curent: Măsuri dispuse de CNVM referitoare la drepturile de vot pentru AGA din 23/24 aprilie 2013
CNVM – ridicare suspendare drepturi de vot
CNVM – suspendare drepturi de vot

19 aprilie 2013
Comunicat: Raportul anual al SIF Banat-Crișana pentru exercițiul financiar 2012

20 martie 2013
Raport curent: Lista candidaților pentru Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana

20 martie 2013
Raport curent: Completarea ordinii de zi a AGOA SIF Banat-Crișana din 23/24 aprilie 2013

12 martie 2013
Comunicat: Informații eronate în presă referitoare la Ștefan Dumitru, membru CA al SIF Banat-Crișana

8 martie 2013
Comunicat: Modificare a modului de calcul a valorii activului net. Anexa: Metoda de evaluare a activelor.

28 februarie 2013
Comunicat de presă: Propunerea Consiliului de administrație privind repartizarea profitului

28 februarie 2013
Raport curent: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana

18 februarie 2013
Raport curent: Litigii

15 februarie 2013
Raport curent: Intenția de dobândire a poziției de control la SAI MUNTENIA INVEST S.A.

1 februarie 2013
Comunicat de presă: Rezultate financiare preliminate la 31 decembrie 2012: creștere cu 60% a profitului net

30 ianuarie 2013
Raport curent: Litigii