show

Activul net

Evaluarea activelor pentru calculul activului net al SIF Banat-Crișana se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 (art. 113-122) și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015.

Valoarea activului net (VAN) se calculează ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a datoriilor și a veniturilor înregistrate în avans.

Valoarea activului net este certificată de depozitarul activelor SIF Banat-Crișana.

În conformitate cu prevederile în vigoare, valoarea activului net calculată lunar este comunicată ASF și BVB și publicată pe websiteul societății în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea.

Valoarea unitară a activului net (VUAN) = Valoarea netă a activului  ⁄  Numărul acțiunilor emise și aflate în circulație.