Termeni și condiții de utilizare

Acest site este realizat și administrat de către Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. cu sediul social în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, 310158, jud. Arad, România.

Accesul utilizatorilor și folosirea de către aceștia a prezentului site sunt guvernate de toate legile și reglementările române aplicabile în materie.

Conținutul acestui site constituie informație publică și aparține SIF Banat-Crișana S.A. Textele pot fi reproduse cu condiția menționării sursei.

Nici o parte a conținutului site-ului nu trebuie considerată o ofertă de a vinde (cu excepția anunțurilor explicite de vânzare a unor pachete de acțiuni) sau de a cumpăra. Nici o parte a site-ului nu trebuie considerată sfat sau îndemn de investire sau dezinvestire. Informațiile publicate pe site sunt oferite ca atare, având exclusiv scopul de informare. SIF Banat-Crișana S.A. recomandă utilizatorilor să se adreseze persoanelor specializate cu privire la evaluarea oricărui tip de valoare mobiliară, indice, raport, opinie, sfat sau alt conținut.

SIF Banat-Crișana S.A. depune toate eforturile pentru a asigura corectitudinea informațiilor publicate pe site, dar nu garantează că informațiile conținute de site sunt complete. Excepție fac raportările curente și periodice, care sunt efectuate conform cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

În nicio circumstanță SIF Banat-Crișana S.A. nu poate fi considerată răspunzătoare pentru nicio distorsionare a datelor, cauzată de erori de transmitere, defecte tehnice, întreruperi sau viruși.

SIF Banat-Crișana S.A. respectă confidențialitatea identității vizitatorilor acestui site. Site-ul www.sif1.ro poate fi vizitat fără ca vizitatorii să-și comunice identitatea sau să dezvăluie către SIF Banat-Crișana S.A. informații personale despre ei înșiși. În anumite cazuri, SIF Banat-Crișana poate avea nevoie de informații referitoare la utilizatori, cum ar fi numele, denumirea companiei, adresa poștală, adresa de e-mail. Utilizatorului i se va solicita să ofere aceste informații în mod voluntar. SIF Banat-Crișana va lua toate măsurile de siguranță necesare pentru a proteja aceste informații transmise de către utilizatorii site-ului www.sif1.ro. SIF Banat-Crișana S.A., deținătoarea site-ului www.sif1.ro, se angajează să folosească datele transmise de utilizatorii site-ului www.sif1.ro numai în scopul pentru care acestea i-au fost transmise.

SIF Banat-Crișana S.A. va putea folosi informațiile furnizate de către utilizatori pentru serviciile oferite publicului, în scopuri de cercetare, pentru a-și îmbunătăți site-ul. SIF Banat-Crișana S.A. nu încurajează spam-ul și nu furnizează unor terți (persoane fizice sau juridice) adresele de e-mail comunicate, nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresele de e-mail comunicate prin intermediul formularelor de contact altor persoane care accesează paginile acestui site.

SIF Banat-Crișana S.A. încearcă să respecte recomandările W3C privind accesibilitatea site-ului. Toate imaginile sunt însoțite de text alternativ, navigația este simplă și intuitivă, iar pentru deschiderea și citirea fișierelor .pdf puteți folosi gratuit aplicația Acrobat Reader. Acest site poate fi vizitat în cele mai bune condiții cu browserele Internet Explorer, Safari, Mozilla, Chrome. Site-ul www.sif1.ro este proiectat pentru a fi utilizat în contextul navigării obișnuite, suportând cereri de acces cu o frecvență justificată de capacitatea de informare specific umană. SIF Banat-Crișana S.A. își rezervă dreptul de a bloca, fără înștiințare prealabilă și fără a avea obligația de a acorda explicații, accesul unei anumite adrese de Internet (IP) la site-ul www.sif1.ro, pe o perioadă nedeterminată, în cazul în care identifică un comportament ce nu poate fi justificat de accesarea normală și rezonabilă a site-ului SIF Banat-Crișana S.A., sau în cazul în care un utilizator încalcă alte prevederi ale termenilor și condițiilor de utilizare.

SIF Banat-Crișana S.A. își rezervă dreptul de a modifica oricând prezenții termeni și condiții de utilizare, fără notificare prealabilă. De asemenea, informațiile prezentate pe site vor fi modificate ori de câte ori va fi considerat necesar.

Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni și condiții, vă rugam să ne contactați. Vom încerca să vă răspundem cu promptitudine.

SIF Banat-Crișana S.A.
Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România
Telefon: 0257 250 181
Fax: 0257 250 165
Email: comunicare@sif1.ro